Storm

رشته:

PC

 پلتفرم‌ها

اردبیل

 استان

فارسی

 زبان

مختصری درباره‌ی تیم Storm

[…]

دستاوردها (Achievements):

برای فصل پاییز ۱۴۰۲ درحال حاضر هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست.

برای فصل زمستان ۱۴۰۲ درحال حاضر هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست.

اعضای تیم:

سوابق مسابقات:

مسابقات فصل پاییز ICG

رشته DotA2
آذر - دی ۱۴۰۲